2015-05-10 - ABAH ADAM

Ada Apa Dengan Akhlak ?

19:28
Ber-Islam = Ber-Akhlak Saudaraku……. Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berb udi akhlak yang luhur. Sisi...
Powered by Blogger.